BLACK FRIDAY - Rozměr samolepky - Velká - 130 x 100 cm