BLACK FRIDAY - Rozměr samolepky - Velká - 200 x 180 cm